Izolace Vysočina


Home
O firme
Nase produkty
Cenik
Fotogalerie
  - Polyethylenové fólie pro   izolace spodních staveb
- Doplňky k   polyethylenovým fóliím
- Tvarované HDPE fólie
- Velkoplošné HDPE fólie   dovážené z EU
- PVC fólie pro spodní   stavbu
- PVC fólie pro izolace střech
- PVC fólie pro izolace   balkónů, teras a bazénů
- Doplňky k PVC fóliím
- Geotextilie
- Stroje pro svařování fólií
 
Tvarované HDPE fólie

Tyto výrobky jsou používány pro vytvoření drenážní a ventilační vrstvy při odvětrávání radonu nejvyššího rizika, nebo pro vytváření ventilační vrstvy při sanaci starých budov, kdy je takto odděleno základové zdivo od okolního terénu. Další možností použití tvarovaných fólií je vytvoření akumulační vrstvy pro střešní zahrady.


Fólie LITHOPLAST
Jsou HDPE fólie, vytvarované do čtvercových nopů, výšky 15, nebo 20 mm. Fólie slouží k vytvoření drenážní a ventilační vrstvy například při sanaci vlhkého zdiva, kdy je základové zdivo takto odděleno od okolní zeminy a je umožněno odvětrávání.

Nopové desky LINEAR
Nopové desky LINEAR slouží k vytvoření ventilační a drenážní vrstvy například pod podlahou, nebo podél stěn při sanaci vlhkého zdiva starých budov. Rozložením nopů desky maximalizují ventilační profil při zachování plošné nosnosti. Používány jsou rovněž pro vytvoření akumulační vrstvy pro střešní zahrady, kdy jsou v horní části perforovány pro odtok přebytečné vody. Výrobky jsou tvořeny vytvarováním hydroizolační HDPE fólie do tvaru desek s rovnými, nebo lemem zpevněnými okraji.
Technické parametry:
Typ desky:     LINEAR 50/1,6
Rozměr desky:     762 x1640 mm
Plocha desky:     1,25 m2
Výška nopu:     50 + 2 mm
Tloušťka zákl. materiálu:     1,6 + 0,1 mm
Dosedací plocha nopu:     19,6 cm2
Max. tlak v dosedací ploše     25 MPa
Objem nopu:     0,2 l

Použití:
Pro vytvoření ventilační vrstvy pod podlahou, nebo vrstvy pro uložení instalací, jsou nopové desky pokládány na betonový podklad a zality vrstvou betonu. Plošná únosnost takovéto vrstvy činí min. 10 000 kg/m2 při pevnosti podkladního betonu 10 MPa. Desky lze rovněž položit na podklad tvořený zhutněnou zeminou, zde je nutno vzít v úvahu výrazně nižší plošnou únosnost, než u betonového podkladu.

Spojování:
Spojování se děje plastovými zubovými páskami, provlečenými do předlisovaných otvorů, vytvořených hrotem . Doporučený počet spojek při použití stahovacích pásek je podél min. 3 spony a napříč 2 spony na každé straně desky. Dalším způsobem napojování například při dělení desek, nebo při opracování detailů, je svařování horkým vzduchem, kdy je použit pro přeplátování spoje pásek fólie z lehčeného nízkohustotního polyethylenu, např. R-FOL 650/1,5, který je s materiálem nopových desek svařitelný.

Střešní zahrady:
Pro vytvoření akumulační vrstvy potřebné k udržení zeleně na střešní zahradě je na hydroizolační vrstvu střechy položena vrstva nopových desek typu GARDEN, které mají v horní ploše vytvořeny malé otvory, sloužící k odtoku přebytečné vody. Desky jsou zasypány keramzitem a překryty souvislou vrstvou syntetické geotextilie, hustoty min 200g/m2. Textilie nedovolí zaplnění nopů zeminou. Takto vytvořená vrstva je schopna zadržet min. 10 litrů vody na ploše 1 m2.

Sanace vlhkého zdiva:
Pro potřebu potlačení vzlínavé vlhkosti obvodového zdiva starších objektů jsou používány desky LINEAR, které jsou přiloženy k základovému zdivu, které je obnaženo, výkop opatřen drenáží a zasypán propustným materiálem frakce max 32 mm. Zakončení na stěně je po sednutí zásypu provedeno lištami z poplastovaného plechu, nebo dřevěným obložením, které umožní dostatečné proudění vzduchu podél základového zdiva.