Izolace Vysočina


Home
O firme
Nase produkty
Cenik
Fotogalerie
 
Oprava rovné střechy

Původní střešní plášť provedený souvrstvím bitumenových pásů byl opraven tak, že byla celá plocha vyrovnána, pokryta vrstvou pěnového polystyrenu, poté byla zakryta syntetickou textilií a následně PVC fólií Alkorplan 35176/1,5. Odvětrání budovy je provedeno sanačními plastovými komínky průměr 125 mm, odvětrání střechy je provedeno komínky průměru 75 mm navařenými na PVC fólii, vtoky jsou opatřeny kulovými lapači nečistot. Hromosvodový systém je proveden na plastových držácích s betonovou výplní, které jsou položeny na ploše.